Privacy Policy

(genom att du registrerar dig eller använder tjänsterna eller webbplatsen, medger du samtidigt att vi behandlar din personliga information i enlighet med de regler och villkor som framgår av denna Privacy Policy) (genom att du tillhandahåller din personliga information medger du samtidigt att denna personliga information behandlas i enlighet med de regler och villkor som framgår av Privacy Policyn)

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Privacy Policyn har utformats med respekt för och i avsikt att skydda våra användares privatliv. Den följer branschens standard för att på ett säkert sätt bevara integriteten och sekretessen av information som insamlas från individer.

Denna Privacy Policy gäller insamling, användning och vidarebefordran av all personlig information som 7 medie kan komma att erhålla. Personlig information kan till exempel insamlas när du besöker våra webbplatser, registrerar dig eller deltar i marknadsföringsaktiviteter.

Information som insamlas av 7 medie kan lagras och behandlas i alla länder som 7 medie bedriver verksamhet i. Du medger även att sådan överföring av din personliga information kan göras till ett land utanför den Europeiska Unionen eller till en stat som inte är medlem i Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet. Om sådan överföring sker, förblir informationen underställd denna Privacy Policy. 7 Medie efterlever principen om Safe Harbor och integritetsskydd, fastlagda av Amerikas förenta staters handelsministerium, avseende insamling, användning och innehav av data från Europeiska Unionen.

Användning av personlig information
7 medie använder din personliga information för att kunna utföra relevanta uppdrag, eller för att bekräfta din identitet och upprätthålla din personliga profil.

Vi kan även insamla demografisk information, som exempelvis preferenser, intressen, ålder, och geografisk information för att analysera och skräddarsy de tjänster som erbjuds.
Vi kan registrera och övervaka din IP-adress för systemadministration och för att förhindra bedrägeri. IP-adresser länkas inte eller kopplas ihop med personligt identifierbar information.

Datainsamling
Vi förser användare med en tjänst på Internet, vilken kan användas för att lagra, få åtkomst till, dela med sig av, och publicera digitala filer. För att logga in på SMS-laan-direkt.se konton krävs unik identifikation. För att upprätta en identifierbar profil behöver vi förnamn, efternamn, lösenord, land och en giltig e-postadress.

När vi kan behöva dela med oss av information
Vi tar allvarligt på säkerhetsfrågor och därför varken säljer vi eller hyr ut din kontaktinformation till andra företag, utom i enlighet med de riktlinjer som framgår av Privacy Policyn eller i Serviceavtalet.

Ibland hyr vi in externa leverantörer för att utföra transaktioner, korrespondens, kundtjänst eller för statistisk analys av webbplatsen. Din personliga information kan avslöjas för och behandlas av sådana leverantörer. De är skyldiga att bibehålla den information de mottar som konfidentiell och är förbjudna att använda informationen för andra ändamål. Din personliga information kan även behandlas av andra partners till 7 medie, [som exempelvis tillhandahållare av nyhetsbrev.]

Som användare medger du att 7 medie , efter eget gottfinnande, får avslöja information om dig till juridiska instanser eller andra myndigheter, i den utsträckning 7 medie anser nödvändigt eller lämpligt, i samband med utredning av bedrägeri, brott mot upphovsrätten, eller annan olaglig aktivitet eller aktivitet som kan utsätta 7 medie för skadeståndsansvar. Vi kan komma att avslöja och bereda sig tillgång till kontoinformation när vi i god tro anser att detta krävs enligt lag.

Cookies och IP-adresser
SMS-laan-direkt.se använder sig av cookies, precis som många andra webbplatser, för att samla in information avseende användningen av webbplatsen. Cookies är en speciell typ av information som webbplatser överför till användarens dator och som senare kan avläsas av webbservern till den domän som skickade cookien till dig. Cookies kan inte användas för att köra program eller skicka virus till din dator. Den insamlade informationen är anonym och innehåller varken namn, e-postadress eller någon annan information som kan kopplas till viss individ. Du har möjlighet att neka cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Externa länkar
SMS-laan-direkt.se kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi har ingen kontroll över eller är ansvarigt för sekretesspraxis på sådana utomstående webbsidor. Vi uppmanar våra användare att läsa sekretessinformation som finns på de sidor som de besöker. Denna Privacy Policy gäller endast information som inkluderas på våra webbsidor.

Annonsnätverk
SMS-laan-direkt.se använder annonsnätverk för att presentera annonser på webbsidan. Ibland använder dessa annonsföretag cookies, webb-beacons eller liknande teknologi för att rikta kampanjer baserat på användning. Informationen som inhämtas är inte identifierbar. Dessa annonsörer följer sina respektive privacy policys.

Förändringar i Privacy Policyn

Denna Privacy Policy kommer att uppdateras kontinuerligt för att inkludera nytillkomna produkter. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna Policy regelbundet.

Ytterligare information
Vänligen skriv till oss om du har frågor avseende 7 medie behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst begära att felaktig data ses över. Efter att ha mottagit personligen undertecknad, skriftlig begäran från dig, kommer 7 medie att en gång om året, utan kostnad, tillhandahålla information utvisande dina personuppgifter, källorna från vilka data har insamlats, avsikten med databehandlingen samt till vilka mottagare eller kategorier av mottagare data har utlämnats. Vi är även skyldigt att på begäran från dig, rätta, blockera eller radera personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med Personuppgiftslagen.

Add a Comment

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

* Copy this password:

* Type or paste password here:

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>